„ДИ ЕЛ ЕМ КОНСУЛТИНГ” АД започна работа по проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”