Ето как протича един типичен ден в хоспис и дом за възрастни хора „Заедно“:

 

07:00-08:00ч. Сутрешен тоалет

08:00-08:15ч. Сутрешна гимнастика

08:15-08:30ч. Придвижване към трапезарията

08:30-09:30ч. Закуска, измерване на кръвно налягане и прием на лекарства

09:30-10:00ч. Преглед на събитията от деня

10:00-12:00ч. Занимания в конферентната зала(игри за умствено стимулиране)

12:00-12:15ч. Придвижване към столовата за обяд

12:15-13:00ч. Обяд и прием на лекарства по обяд

13:00-15:00ч. Почивка, следобеден сън

15:00-16:00ч. Кинезитерапия

16:00-17:00ч. Разходки, посещение при специалисти при нужда, следобедно кафе

17:00-17:40ч. Беседа с психолог (групово или индивидуално)

17:45-18:30ч. Вечеря

18:30-20:00ч. Гледане на вечерните новини