Психолог

Виктория обича работата си, защото всеки ден контактува с много хора и се чувства удовлетворена, когато види, че успява да им помага. Още от ученическите си години е мечтала да работи това и се радва, че е успяла да осъществи тази си мечта в родното си място. Избира да работи именно в дом „Заедно“ главно заради обстановката и добрите хора, които живеят в дома. Представя си нейните старини, заобиколена от много близки хора, които да са до нея. От хората в дома е научила много интересни житейски истории и поуки за живота. На мнение е, че в България уважението към възрастните хора трябва да се възпитава още от ранна детска възраст и това е нещо за което мечтае да се промени в положителна посока. В работата си среща трудности основно с упорството на някои възрастни хора, но това се случва рядко и се компенсира от чувството на удовлетвореност, когато хората сами я потърсят за съвет или просто искат да си поговорят с нея.