Управител

Това, което я вдъхновява най-много в професията й е работата с най-различни по характер хора. Трите неща, заради които е избрала дом „Заедно“ за свое работно място са работата с млади колеги, ерархията в отношенията с персонала и професионалното развитие, което й дава работата. Представя си едни спокойни старини в някоя екваториална държава J А това, което е научила от хората в дома е да се опитва винаги да поддържа веселия си дух, дори и в трудни моменти. За това много й помагат усмивките и блясъкът в очите на възрастните хора. Казва, че за нея дом „Заедно“ е „райски кът“, който винаги може да даде „и още“ на хората. Асоциацията, която преди е правила за „домове за възрастни хора“ е била „ужас“, а сега първото, което й идва на ум са „прекрасни старини“.