Деменция - симптоми, адекватна помощ и подкрепа

Деменция – симптоми, адекватна помощ и подкрепа

Деменцията представлява неврологично дегеративно заболяване, което ограничава и потиска умствените способности, мозъчните функции и физическите възможности на заболелите.

Симптомите при деменция и как да я разпознаем

Деменцията влияе на всеки пациент по различен начин, в зависимост от основните причини, придружаващите заболявания, цялостното здравословно състояние и когнитивно функциониране на човека. За да сме максимално полезни при оказване на грижи на близък човек, страдащ от деменция, трябва да сме наясно към кой етап от развитието на болестта спадат неговите симптоми.

Деменцията преминава през три етапа, като най-характерните симптоми за всеки от тях са:

Ранен етап – Често признаците, характерни за ранния етап на деменция са пренебрегвани от заболелите и техните близки, тъй като болестта се развива постепенно. Най-честите симптоми през първия етап от развитието на болестта са: забравяне, загуба за представа за времето и изгубване в познати места.

Междинен етапСлед като заболяването напредне във времето и прогресира до средния етап в развитието, се появяват повече ясно изразени симптоми, сред които: забравяне на скорошни събития и имената на близки хора, объркване и дезориентация в домашна обстановка, поява на повишена трудност по време на комуникация, нужда от помощ за поддържането на лична хигиена и промени в държанието, като блуждаене и повтарящи се въпроси.

Напреднал етап – В късния етап на болестта човекът е почти изцяло зависим от околните, тъй като неразположението завладява изцяло тялото и ума му. Напредналият етап включва сериозни нарушения на паметта, а физическите признаци и симптоми стават все по-очевидни и могат да включват: загуба на способността за осъзнаване на пространство и време, затрудняване при разпознаване на роднини и приятели, нарастваща нужда от помощ за поддържане на личната хигиена, трудност при ходене и промени в държанието, които могат да ескалират до агресия.

Полезни съвети за облекчаване на симптомите

Към момента няма лек за деменцията, но има лекарства и терапии, които до голяма степен могат да помогнат за облекчаването на симптомите на болестта. Тъй като деменцията влияе на всеки болен по различен начин, е изключително важно той и неговите близки да се консултират с лекар относно възможностите за медикаментозно лечение. Освен приема на лекарства е препоръчително да се прилагат различни терапии, които не включват медикаменти. Те могат да са: когнитивна стимулираща терапия, когнитивна рехабилитация и работа по реминисценция и житейска история.

  • Когнитивно стимулиращата терапия включва участие в групови активности и упражнения за подобряване на паметта, умения за решаване на проблеми и езикова способност. Този вид терапия може да е от голяма полза за хора, страдащи от деменция в ранен или междинен етап.
  • Когнитивна рехабилитация включва работа с обучен професионалист, като професионален терапевт или обучен роднина, за постигане на лична цел на болния. Този вид терапия може да е от голяма полза за страдащите от деменция в ранен или междинен етап, тъй като значително подобрява ежедневните битови нужди на болния.
  • Работата по реминисценция и житейска история представлява терапия, включваща разговори за минали събития, като често се използват снимки, предмети, музика, бележки и други подобни средства от детството на пациента. Целта на лечението е чрез упражненията да се подобри паметта и настроението на страдащия от деменция, като същевременно се дава възможност на околните да се фокусират върху способностите и постиженията на пациента, вместо върху самото заболяване.

Настаняване на хора с деменция в дом за възрастни

Възрастните хора, които страдат от деменция се нуждаят от повече грижи и подкрепа от страна на близките си, тъй като симптомите се влошават с времето. Поради тази причина в някои случаи настаняването в дом за възрастни хора е възможно най-доброто решение, както за болния човек, така и за неговите близки, тъй като там той ще може да получи необходимите грижи, които да отговарят най-добре на нуждите му.

  • 24-часово наблюдение и помощ от персонала

Много от домовете  за възрастни хора разполагат с медицинския екип, който е денонощно на разположение и така близките на страдащия от деменция могат да бъдат спокойни, че е осигурено постоянно наблюдение и грижа на болния, а персоналът е в готовност ежедневно да оказва помощ в случай на нужда.

  • Болният е на безопасно място

В напреднал етап на заболяването, страдащите от деменция могат да бъдат потенциално опасни, както за самите себе си, така и за околните. Поради тази причина, е необходимо пациентът да бъде под постоянно наблюдение и да не бъде оставян сам – трябва да живее със свои близки и ако излиза, то да е винаги с придружител. В домът за възрастни хора, страдащият от деменция може да получи необходимата професионална грижа от обучения персонал, която близките нямат възможността да предложат в домашни условия.

  • Социални активности с другите пребиваващи

С напредването на болестта, деменцията може да окаже негативно влияние върху психическото състояние на болния, като често води до генерализирано тревожно разстройство и депресия. Домовете за възрастни хора предлагат групови и индивидуални дейности, с цел предотвратяване на влиянието на деменцията върху психиката на болния.

Вземане на решение за настаняване

Често решението за настаняване на страдащ пациент в дом за възрастни, оказва по-тежко влияние на близките, отколкото на болния. Докато близките се безпокоят дали техния любим човек се чувства комфортно в новата среда, то той вече се чувства като у дома. Причината за това е, че близките ще продължават да си спомнят за миналото и какъв е бил техният любим човек преди, но страдащите от деменция живеят за момента. Вземането на подобно решение за настаняване в хоспис е често много труден и тежък момент, поради тази причина е важно всички страни да вземат участие във вземането на решение, включително и страдащия от деменция. По този начин болният ще се почувства оценен. При възможност близките могат да предложат на своя роднина сам да избере къде да бъде настанен, което в известна степен му дава чувство на контрол. В случай, че страдащият от деменция няма способността за вземане на решение, то тогава изборът може да бъде направен от професионалист и семейството.

Информация за услугите и условията, които дом за възрастни хора „Дом Заедно“ предлага, можете да получите на нашия сайт – https://domzaedno.com/za-nas/